04.10.2017

Ylimääräinen muutoksenhaku hallintoasioissa ja kunta-asioissa

Lainvoiman saaneeseen hallintopäätöksen voidaan hakea muutosta ylimääräistä muutoksenhakua hyödyntäen. Hallintopäätöksen eli viranomaisen hallintoasiassa tekemän kirjallisen ratkaisun lainvoimaisuus tarkoittaa sitä, että tavanomaiset muutoksenhakukeinot, kuten valitus eivät ole enää käytössä. Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja ovat kantelu, menetetyn määräajan palauttaminen sekä purku. Lainsäädäntöä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ollaan uudistamassa vuonna 2015 käynnistetyn hankkeen myötä ja uudistuksen toteutuessa kantelu yhdistyisi purkuun, jolloin muutoksenhakukeinoina olisi purku ja menetetyn määräajan palauttaminen. Toistaiseksi käytössä on kuitenkin kaikki kolme ylimääräisen muutoksenhaun vaihtoehtoa.

Hallintoasioissa on lähtökohtaisesti 30 päivän valitusoikeus, ja mikäli mahdollista tyytymättömyyden ilmoitusta ei seuraa valitus hallinto-oikeuteen, niin hallintopäätös saa lainvoiman viimeistään tällöin. 30 päivän valitusaika on kuitenkin suhteellisen lyhyt aika, joten on ollut tarpeen taata asianosaisen oikeusturva myös pidemmälle ajalle. Tästä syystä lainvoimaiseen hallintopäätökseen voi kohdistua ylimääräinen muutoksenhaku. Myös kunta-asioissa, eli asioissa joihin sovelletaan kuntalakia, on mahdollista valittaa ylimääräisen muutoksenhaun keinoin samoin kuten muissa hallintoasioissa.

Mikäli koet, että viranomainen on tehnyt väärän päätöksen, ota yhteyttä asiaan perehtyneisiin lakimiehiimme. Voimme esittää arviomme siitä, kannattaako asiassa hakea muutosta ylimääräisen muutoksenhaun keinoin ja paljonko tämä tulee sinulle kustantamaan.

Ylimääräinen muutoksenhaku on aina syytä selvittää varsinkin hyvin arvokkaiden ja merkittävien päätösten kohdalla, joissa kyse on merkittävistä taloudellisista arvoista, luontoarvoista tai muusta suojattavasta oikeushyvästä.