Ehdot

Asianajotoimisto Waly & Rinne toimeksiantojen yleiset ehdot 1.3.2024 alkaen

Tämä asiakirja sisältää ne yleiset ehdot (”Ehdot”), joilla Asianajotoimisto Waly & Rinne Oy (”Me”) toteutamme lainopillisia palveluita asiakkaalleen, eli sinulle (”Sinä”). Koska arvostamme asiakkaitamme, Me olemme tehneet nämä Ehdot Sinulle mahdollisimman selkokielisiksi. Mikäli Sinulla on näistä Ehdoista tai Toimeksiannostasi jotain kysyttävää, Me vastaamme mielellämme kaikkiin selventäviin lisäkysymyksiin.

1 § Toimeksiantosopimus, joka tehdään Meidän edustajan tai muun työntekijän kanssa, katsotaan tehdyksi Asianajotoimisto Waly & Rinne Oy:n (y-tunnus 3392282-9) kanssa.

2 § Me noudatamme kaikessa toiminnassa Suomen lakia ja kaikkia eettisiä ohjeita jotka säätelevät toimintaamme.

3 § Sinä annat Meille toimeksiannon (”Toimeksianto”), joka kattaa siihen sisältyväksi sovitut asiat, niihin liittyvät asiat ja erikseen pyytämänne asiat.

4 § Toimeksiannon suorittamispaikka on aina Suomi, emmekä hoida Toimeksiantoja ulkomailla.

5 § Toimeksiannon vastaanottaminen vahvistetaan suullisesti tai kirjallisesti. Etämyynnissä toimeksiantovahvistus on kuluttajille aina kirjallinen. Meillä on aina oikeus hyväksyä tai hylätä tarjoamasi Toimeksianto, ellei meitä velvoittavista laeista tai ohjeista muuta johdu.

6 § Mikäli Toimeksiannon vastaanottamiselle on erityisiä edellytyksiä, kuten ennakkomaksu, ilmoitamme näistä Toimeksiantoa vastaanotettaessa.

7 § Veloitamme Toimeksiannoista hinnastomme mukaisesti, ellei muusta ole sovittu Sinun kanssasi. Voimassaolevat tuntihintamme ja minimiveloitukset (”Hinnasto”) Sinä löydät aina Meidän nettisivuiltamme www.wrlaki.fi/kustannukset ja Meidän tiloissamme esillä olevasta Hinnastosta. Veloitusperusteet ovat erilliset yksityisille ja yrityksille Hinnaston mukaisesti. Kaikki muut kuin luonnolliset henkilöt katsotaan yrityksiksi tässä suhteessa. Kulut veloitetaan palkkion lisäksi Hinnaston mukaisesti.

8 § Laskutamme Toimeksiannon yhteydessä suoritetut toimenpiteet juoksevasti Toimeksiantovahvistuksen mukaisesti ja mukaisin laskutusvälein. Mikäli muuta ei ole sovittu, laskutamme toimenpiteet kuukausittain.

9 § Laskutamme kaikki Toimeksiantosi hoitamisessa tekemämme toimenpiteet päiväkohtaisesti jokaiselta alkavalta 20 minuutilta, päivittäisen minimiveloituksen ollessa 20 minuuttia.

10 § Jos Toimeksianto on sovittu hoidettavaksi kiinteään hintaan, se sisältää aina enimmäistuntimäärän tai muun erittelyn sen kattamista toimista, jonka Me ilmoitamme Sinulle tarjouksemme yhteydessä. Enimmäistuntimäärä on aina tuntimäärä, jonka Me olemme arvioineet riittävän Sinun Toimeksiantosi hoitamiseksi. Mikäli kiinteä tuntimäärä ei riitä Toimeksiantosi hoitamiseen sellaisista syistä, joita Me emme voineet arvioida Toimeksiantoasi vastaanottaessamme, ilmoitamme tästä Sinulle. Vastaava koskee tilanteita, joissa Toimeksianto edellyttää sellaisia toimia, joiden ei ole sovittu kuuluvan kiinteään hintaan. Ylimenevät tunnit laskutetaan voimassa olevan Hinnastomme mukaan.

11 § Mikäli Me havaitsemme Toimeksiantoa hoitaessamme, että Sinun oikeuksiesi tai etujesi toteutuminen edellyttää Toimeksiannon olennaista laajentamista alkuperäisestä, Me ehdotamme Sinulle Toimeksiannon laajentamista. Sinä päätät, haluatko laajentaa Toimeksiantoa.

12 § Me olemme ottaneet vastuuvakuutuksen, joka kattaa Toimeksiantosi. Vastuuvakuuttajamme on LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö (y-tunnus 2647339-1). Vastuuvakuutuksemme enimmäiskorvausmäärä on 500 000 euroa.

13 § Enimmäisvastuumme yritysasiakkaita kohtaan rajoittuu vastuuvakuutuksestamme maksettuun korvaukseen. Vastuumme yritysasiakkaiden toimeksiannoissa ei voi milloinkaan ylittää 500 000 euroa. Tämä ehto ei koske yksityishenkilöitä.

14 § Selvitämme aina Sinun Toimeksiantoasi vastaanottaessamme, oletko oikeutettu valtion maksamaan oikeusapuun, oikeusturvavakuutuksesta maksettavaan oikeusturvaan tai muuhun. Mikäli nämä ovat Sinun käytettävissäsi, Me mainitsemme tästä aina erikseen. Huomioithan, että emme hoida kaikkia toimeksiantotyyppejä oikeusavulla.

15 § Me olemme oikeutettuja laskuttamaan Sinulta kaikki sellaiset toimenpiteet, joita oikeusturvavakuutus ei korvaa mistä tahansa syystä, ellei toisin ole sovittu. Jos otamme vastaan oikeusavulla toteutettavan toimeksiannon joka sisältää myös muita kuin oikeusavun piiriin kuuluvia toimia, näiden toimien laskuttamisesta sovitaan erikseen.

16 § Nämä ehdot hyväksymällä Sinä sallit, että Me voimme käyttää toimeksiantojen hoitamisessa sähköpostia.

17 § Toimeksiantoon sovelletaan aina Suomen lakia.

18 § Kaikki Toimeksiannosta aiheutuvat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.