Lakimies Helsinki - Waly & Rinne tehokas ja tinkimätön palvelu

Lakimies Helsinki – Waly & Rinne tehokas ja tinkimätön palvelu

“Lakimies, juristi, asianajaja, lupalakimies, oikeusavustaja? Mitä näitä nyt on, tarvitsen vain jonkun pätevän hoitamaan juttuani?”

Monelle yksittäinen riitatilanne ja siihen liittyvä oikeudellinen ongelma voi muodostaa ensimmäistä kertaa elämässä tarpeen ottaa yhteyttä lakimieheen. Lakimiehistä käytettävät nimikkeet ovat kuitenkin hyvin moninaisia, ja tähän nähden niitä voi olla vaikea hahmottaa ilman tarkempaa perehtymistä.

Termit ovat helppoja, kun niihin on kerran perehtynyt.

Lakimies (synonyymi juristi) tarkoittaa tavanomaisessa kielenkäytössä oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä. Lakimies/juristi -ammattinimikkeet eivät ole kuitenkaan lailla suoraan suojattuja ja siten henkilöt, joilla ei ole oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa saattavat hyvinkin harhaanjohtavasti käyttää itsestään nimikettä lakimies tai juristi.

Oikeudenkäyntiavustajana ja -asiamiehenä Suomessa toimiminen on pääsääntöisesti luvanvaraista. Kuka tahansa lakimies ei saa siten ajaa päämiehensä asiaa oikeudessa. Tälle ei ole tarvettakaan, sillä vain osa lakimiesten ammattikunnasta hoitaa oikeudenkäyntejä.

Lupa toimia oikeudessa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana on:

1) asianajajalla
2) luvan saaneella oikeudenkäyntiavustajalla ja
3) julkisella oikeusavustajalla.

Asianajaja on Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty oikeustieteellisen yliopistotutkinnon suorittanut henkilö, joka täyttää Suomen Asianajajaliiton tiukat jäsenyysvaatimukset, joilla kontrolloidaan henkilön osaamista ja ammattitaitoa. Asianajaja on lailla suoraan suojattu ammattinimike, jonka oikeudeton käyttäminen on rikos (laki asianajajista 11 §). Asianajajilla on velvollisuus noudattaa alan eettisiä tapaohjeita ja he ovat Suomen Asiajanajaliiton yhteydessä toimivan riippumattoman valvontalautakunnan valvonnan alaisia.

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on oikeustieteellisen yliopistotutkinnon suorittanut henkilö, joka ei ole Suomen Asianajajaliiton jäsen ja joka on saanut hakemuksesta erikseen luvan toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan kelpoisuusvaatimukset ovat hieman kevyemmät kuin asianajajan. Myös luvan saaneisiin oikeudenkäyntiavustajiin kohdistuu oikeudenkäyntiasioissa valvontaa, joskin se on kevyempää kuin asianajajiin kohdistuva valvonta.

Julkinen oikeusavustaja on valtion oikeusaputoimistossa työskentelevä lakimies.

Lakimies Helsinki palveluksessanne

Sami Waly, lakimies, asianajaja
oikeustieteen maisterin tutkinto (OTM) Helsingin yliopistosta vuonna 2015

Olli Rinne, lakimies, asianajaja
oikeustieteen kandidaatin tutkinto (OTK) Helsingin yliopistosta vuonna 2000

Jokainen toimistomme lakimies on opiskellut Suomessa nimenomaan Suomen oikeutta ja lakia. Palkatessasi meidät voit varmistua siitä, että asiaasi hoitaa Suomessa oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö, jolla on oikeus toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana.

Osaamistamme ovat muun ohella:

Kiinteistö- ja asuntokauppariidat
Työriidat
Huoltoriidat
Rikosasiat
Yritysasiat