26.03.2024

Miten valita asianajaja?

Mikäli tarvitset lakimiehen/juristin hoitamaan oikeudellista asiaasi, voi valinta olla vaikea. Suomen Asianajajaliittoon kuuluvan lakimiehen eli asianajajan valinta kuitenkin takaa sen, että valitsemasi lakimies on valvonnan alainen ja että toimeksiantosi hoidetaan alan vakiintuneita tapaohjeita (hyvä asianajajatapa) noudattaen.

Kaikki asianajajat ovat lakimiehiä, mutta kaikki lakimiehet eivät ole asianajajia. Asianajaja on lailla suojattu ammattinimike, jota saa käyttää vain Suomen Asianajajaliittoon kuuluva kelpoisuusvaatimukset täyttävä lakimies. Kaikki Asianajotoimisto Waly & Rinne Oy:n lakimiehet ovat Helsingin yliopistosta oikeustieteellisen loppututkinnon suorittaneita lakimiehiä, jotka kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon ja noudattavat toiminnassaan hyvää asianajajatapaa.

Mutta miten sitten valita itsellesi sopiva asianajaja kaikkien asianajajien joukosta?

Asianajajan valintakriteerit voi jakaa ainakin seuraaviin osaamisalueisiin:

  • Asianajajan ammatillinen tausta ja osaaminen
  • Asianajajan henkilökohtaiset ominaisuudet
  • Hinnoittelu
  • Sijainti

Asianajajan ammatillinen tausta ja osaaminen

Asianajajan toimeksiantoosi soveltuva ammatillinen osaaminen ja tausta takaa sen, että hänellä on riittävät pohjatiedot ja oikeudellinen osaaminen hoitaa toimeksiantoasi. Osa asianajotoimistoista on vahvasti erikoistunutta eikä niissä hoideta kuin tietyn tyyppisiä juttuja ja osa tarjoaa palveluita laajemmin. Suomen kokoisessa pienessä maassa on kuitenkin huomata, että jotkut toimeksiannot ovat niin harvinaisia, että niihin erikoistunutta osaajaa voi olla mahdotonta löytää. Tällöin voi olla järkevää selvittää, että onko asianajajalla ainakin saman tyyppisiä juttuja hoidettavanaan. 

Pääsääntöisesti pienistä asianajotoimistoista saa yleispalvelua yksityishenkilöiden tyypillisimmissä ongelmissa (perhe- ja perintöoikeus, työoikeus, asunto- ja kiinteistökauppariidoissa sekä rikosasioissa) sekä yritysten tyypillisimmissä ongelmissa.

Myös Asianajotoimisto Waly & Rinne Oy tarjoaa palveluitaan yksityisten ja yritysten tyypillisimmissä ongelmakysymyksissä. Ammatillinen tausta ja osaamisemme varmistaa sen, että asiasi hoitamisessa tulee huomioiduksi kaikki relevantit seikat ja mitään olennaista ei jää selvittämättä.

Asianajajan henkilökohtaiset ominaisuudet

Asianajajan henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi on tietysti vaikeampaa.

Toimistomme asianajajien työtapa on tehokas, jämäkkä ja asiallinen.

Tartumme antamaasi haasteeseen meille, ja huolehdimme siitä, että asiasi tulee hoidetuksi asianmukaisessa aikataulussa ja keskittyen olennaiseen. Pyrkimyksemme on se, että kun me olemme hoitaneet asiasi, on asia tullut niin hyvin selvitettyä, kun mitä se on ollut mahdollista selvittää.

Hinnoittelu

Tärkeänä valintakriteerinä on myös hinnoittelu.

Asianajoalalla hinnoittelu on hyvin valtavoittoisesti tuntiperusteista. Tämä tarkoittaa sitä, että toimeksiantosi hoitamiseen kuluva aika veloitetaan kunkin toimiston tuntihintaa noudattaen.

Tuntiperusteinen hinnoittelu on lähtökohtaisesti läpinäkyvä ja reilu, mutta sisältää useita haasteita. Usein on niin, että asiakkaan asiaan perehtyminen ja sen varmistaminen, että asia tulee asianmukaisessa laajuudessa ja tavalla käsiteltyä vaatii riittävän määrän ajankäyttöä. Mikäli tätä ajankäyttöä ei tehdä, ja asia luvataan hoitaa todella pienellä tuntimäärällä, on virheiden mahdollisuus hyvin suuri.

Asianajotoimisto Waly & Rinne Oy:n tavoitteena ei ole tarjota halvinta mahdollista palvelua, vaan laadukasta ja osaavaa palvelua järkevään hintaan. Pyrimme siihen, että asiakkaanamme hyödyt osaamisestamme juttusi hoitamisen yhteydessä ja saat korkeimman mahdollisen lisäarvon osaamisestamme. Näin voimme tarjota palvelukokemuksen, joka luo pohjan mahdollisesti jopa vuosia kestävälle yhteistyölle juridisissa asioissasi.  

Sijainti

Viimeisenä valintakriteerinä on myös sijainti.

Asianajaja kannattaa valita yleensä siltä paikkakunnalta, jossa itse asut tai jossa oikeusriita käydään.

Asianajotoimisto Waly & Rinne Oy sijaitsee Helsingin Ruoholahdessa. Palvelemme säännönmukaisesti asiakkaita kuitenkin myös Uudenmaan alueella sekä kauempaa.