14.10.2017

Epäilty talousrikos konkurssissa

Huomattava osa talousrikosoikeudenkäynneistä on konkurssiliitännäisiä. Pankkilainojen maksettavaksi langenneet takaukset ovat jo konkurssimenettelyn alkaessa saattaneet viedä asunnon ja muut varat alta pienemmän yhtiön omistajilta ja johtoportaalta. Tässä vaikeassa elämäntilanteessa oikea lainopillinen avustaja rikosoikeudenkäynteihin on yrittäjän tärkeimpiä valintoja.

Toimistomme juristeilla on kattava osaaminen talousrikosasioissa, etenkin konkurssiliitännäisissä rikosasioissa, kuten velallisen epärehellisyysrikoksissa ja kirjanpitorikoksissa. Syytteessä kuvattu teko ei aina pidä paikkaansa – syyttäjän on voinut olla vaikeaa saada tietoa todellisista toimijoista rikoksen taustalla ja syyte on voitu nostaa puutteellisella näytöllä. Toisaalta monet talousrikoksiin liittyvistä asioista ovat hyvin tulkinnanvaraisia ja monimutkaisia. Kirjanpito- ja muun paperiaineiston pohjalta tapahtumia voidaan tulkita toisinaan tulkitsijasta riippuen eri tavoin. Kyseessä voi olla myös siitä, että yrittäjällä ei välttämättä ole ollut tahallisuutta ja varojen saattaminen velkojien ulottumattomiin on saatettu tehdä liiketaloudellisista lähtökohdista.

Oikean puolustautumisstrategian valitseminen talousrikosepäilyiltä suojautumiseen riippuu tapauksesta. Ammattitaitoamme on kiinnittää huomiota olennaisiin seikkoihin ja löytää asiakkaamme kannalta paras ja oikeudenmukainen lopputulos. Palvelulupauksemme perustuu sille, ettemme emmekä hoppuile puolustuksen rakentamisessa, vaan käymme laajatkin materiaalit ja tapahtumat lävitse tarkasti.

Talousrikosasioissa on parasta olla meihin yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hyvä pohjatyö esitutkinnassa luo hyvät edellytykset oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Asia ei aina etene esitutkinnasta syyttäjälle, vaan esitutkinta saatetaan keskeyttää. On myös mahdollista, että syyttäjä jättää syytteen nostamatta syyteharkinnan jälkeen.

Mikäli asia päätyy oikeuteen, ajamme asiakkaidemme asiaa tiukasti, mutta asiallisesti. Rikossyytteen lisäksi puolustamme yrittäjää myös tätä kohtaan mahdolliset esitetyiltä rahallisilta vaatimuksilta ja liiketoimintakieltovaatimukselta. Joskus muut rangaistus- ja korvausvaatimukset voivat olla itse vapaudenmenetystä ankarampia, jos uhkana on pitkä ulosottokierre. Lakimiehen käyttäminen talousrikosoikeudenkäynnissä voi säästää epäillylle satoja tuhansia euroja.

Talousrikoksesta epäilty on oikeutettu usein puolustajaan tai valtion maksamaan oikeusapuun. Ota meihin yhteyttä jo tänään, niin voimme lähteä yhdessä rakentamaan puolustustasi.