Palvelut yrityksille

Maksukyvyttömyys ja perintä

Yritystoiminnassa maksuhäiriötilanne tulee aina ennemmin tai myöhemmin vastaan. Maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyydestä on erotettava maksuhaluttomuus, joka johtuu siitä, että velallinen ei halua maksaa velkojaan syystä tai toisesta.

Maksukyvyttömyyteen liittyvät toimeksiannot ovat vahvaa ydinosaamistamme. Maksukyvyttömyyteen (ja maksuhaluttomuuteen) liittyy kaksi pääasiallista kategoriaa.

Ensimmäinen kategoria on saatavien perintä. Avustamme tarvittaessa yritystänne niin yhden kuin useammankin riidattoman tai riitaisen saatavan perinnässä. Oli tilanne kuinka sekava tahansa, me autamme tilanteen ottamisessa haltuun. Meillä on kokemusta velkojien edustamisesta laajasti. Laadimme mm. konkurssihakemukset ja edustamme tarvittaessa velkojaa konkurssimenettelyssä. Kaiken toimintamme pohjana on lisäarvon tuottaminen asiakkaillemme. Suosittelemme toimia ainoastaan, jos ne ovat hyödyllisiä liiketoiminnallenne.

Toinen palvelukategoriamme on maksukyvyttömyyteen ajautuneen yrityksen palvelut. Oli tilanne kuinka vaikea tahansa, avustamme asiassa hienotunteisesti ja asiantuntevasti. Maksukyvyttömyysmenettelyistä kaksi tärkeintä ovat yrityssaneeraukset ja konkurssi. Avustamme tarvittaessa, mikäli yrityksesi pitää uudelleenjärjestellä joko vapaaehtoisesti velkojien kanssa sopimalla tai lakisääteisen yrityssaneerausmenettelyn kautta. Avustamme sinua velkojien kanssa neuvottelussa tai toimimme lakisääteisenä selvittäjänä tai ohjelmassa sovittuna valvojana. Tarvittaessa haemme yrityksenne konkurssiin tai annamme suostumuksen konkurssipesän pesänhoitajan toimimiselle.